Simonas Daukantas
Lietuvos istorikas, švietėjas, rašytojas. Simonas Daukantas itin aukštino kalbą ir laikė ją tautos pagrindu. Buvo tikras savo krašto patriotas, domėjosi lietuvių tautos praeitimi ir pirmasis parašė Lietuvos istoriją lietuviškai. Pedagogas ir tautosakininkas Matas Untulis surinko ir išleido du Simono Daukanto pasakėčių rinkinius – „Simonas Daukantas vaikams“ (1932) ir „Žemaičių pasakos“ (1941). Rašytojo pasakėčios pasižymi savo didaktiškumu – į pasakų siužetą įpinta daug pamokymų įvairaus amžiaus vaikams.


Simonas Daukantas vaikams

Simonas Daukantas Peržiūrėti knygą