Motiejus Valančius
Žemaičių vyskupas, rašytojas. Lietuvių kalbos mokytojas, redaktorius Leonas Kuodys M.Valančiau „Vaikų knygelės“ 1928 m. leidimo redakcijos žodyje rašė: „Redaguodamas šią Valančiau „Vaikų knygelės“ laidą, ypačiai rūpinausi nieko neliesti joje autoriaus kalbos. Tačiau nieko neveikęs gavau kur - ne - kur (labai nedaug kur) prie autoriaus kalbos prikišti ir savo nagus ... Čia neįdėjau autoriaus leidimo prakalbos, kuri man atrodė nedėtina; autoriaus prakalbą padariau iš kelių knygelės pabaigos eilučių, kurios, mano manymu, geriau pritinka knygelės pradžiai. [...]. L.Kuodys. Panevėžys. 1927 m. ruduo.“


Vaikų knygelė

Motiejus Valančius Peržiūrėti knygą