Pranas Bastys
Vaikų rašytojas, mokytojas, pasirašinėdavęs slapyvardžiu Pr. Imsrys. Išleido eilėraščių rinkinius vaikams „Tra – lia – lia“ (1932), „Vilkas meškeriotojas“ (1946), „Gimtaisiais takeliais“ (1953) ir „Tėviškę aš regiu“ (1968). Pirmoji ir vienintelė Lietuvoje išleista Prano Basčio knyga „Tra – lia – lia“ pasižymi gyvumu, gražiais gamtos aprašymais ir paveikslėliais. Knygelėje perteikiami gamtos vaizdai, metų laikų kaita ne tik žavi savo vaizdingumu, bet ir moko vaikus apie šventes, darbus, gyvūnėlius ir augalus.


Tra lia lia

Pranas Bastys Peržiūrėti knygą