Karalaitis Jonas Kvailutis ir paukštelis auksasparnis
Antanas Busilas