Klemensas Dulkė
Poetas, prozininkas, spaudos darbuotojas. Išleido dvi knygas vaikams – pasaką „Devyni raiteliai“ (1933) ir eilėraščių rinkinį „Paukšteliai čiulba“ (1937). Kaip ir autoriaus eilėraščiai suaugusiems, taip ir knygelės vaikams persmelktos meilės tėviškei. Ypač išaukštinama ir vaizdingai aprašoma tėvynės gamta, jos grožis, o visi šie patriotiški jausmai įpinami į pasakos veiksmą.


Paukšteliai Čiulba

Klemensas Dulkė Peržiūrėti knygą

Devyni raiteliai

Klemensas Dulkė Peržiūrėti knygą