Namuose ir giriose: devyni vaikams apsakymėliai
Konstantinas Bajerčius