Spindulėliai: eilėraščių rinkinėlis vaikams
Konstantinas Bajerčius